VABILO – redna skupščina kluba

 

ki bo v torek, 18. maja 2021 ob 19.00 uri v amfiteatralni dvorani OŠ Koper,

Cesta Zore Perello - Godina 1, 6000 Koper

 

Predlog dnevnega reda:

        1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles

               - Ugotovitev sklepčnosti

             - Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

        2. Sprejem dnevnega reda

             - Sprejme se predlagan dnevni red

        3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta

             - Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta

        4. Poročilo predsednika NS kluba za leto 2020

             - Sprejme se poročilo za leto 2020

        5. Finančno poročilo za leto 2020

             - Sprejme se finančno poročilo za leto 2020

        6. Odstop predsednika UO in članov dosedanjega UO in izvolitev novega predsednika UO in novih članov UO

             - Potrdi se odstop predsednika UO

             - Potrdi se odstop dosedanjih članov UO

             - Potrdi se izvolitev novega predsednika UO

        7. Odstop dosedanjih članov NS in izvolitev novih članov nadzornega sveta

             - Potrdi se odstop dosedanjih članov nadzornega sveta

             - Potrdi se izvolitev novih članov nadzornega sveta

        8. Potrditev finančnega načrta za naslednje leto

             - Sprejme se finančni načrt za naslednje leto

        9. Potrditev delovnega programa dela skladno z usmeritvami kluba

             - Potrdi se delovni program za tekmovalno sezono 2021/2022

        10. Razno

 

Vsi člani in zainteresirani si lahko ogledajo vsa gradiva za skupščino v klubski pisarni od ponedeljka 10.5.2021 do petka 14.5.2021 med 18-19 uro.

 

Koper, 08.05.2021                                                                                             

 

                                                                                                                            Predsednik

                                                            

                                                                                                                          Jovič Zdravko