Redna skupščina OK Luka Koper

OK Koper vljudno vabi na svojo redno skupščino, ki bo potekala v amfiteatralni učilnici na OŠ Koper, v četrtek,  dne 31.08.2017 s pričetkom ob 19.00 uri.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev redne skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles izredne skupščine

  • ugotovitev sklepčnosti
  • potrdi se predlagano delovno predsedstvo

2. Sprejem dnevnega reda

  • sprejme se predlagan dnevni red
  • Potrditev programa dela za sezono 2017/2018
  • Potrditev finančnega načrta za sezono 2017/2018

3. Poročili predsednika UO kluba ter predsednika NS kluba za leto 2016

4. Finančno poročilo za leto 2016

5. Razrešitev obstoječega podpredsednika UO in izvolitev novega podpredsednika UO.

6. Razno